home

Interim casemanager verzuim

Als interim casemanager verzuim versta ik de kunst om te laveren in een speelveld met verschillende belangen. Ik ben in staat zonder oordeel naar een dossier te kijken en maatwerkafspraken te maken in het belang van de werkgever én het individu. Ik heb oog voor de mens achter de medewerker zonder het zakelijk perspectief uit het oog te verliezen.

 

Is het onderstaande herkenbaar?

Hoge verzuimkosten door een hoog ziekteverzuimpercentage?
Complexe verzuimdossiers, waarin het lijkt dat partijen tegen elkaar uitgespeeld worden?
Leidinggevenden, die het lastig vinden de eigen regierol te pakken?
Loonsancties van UWV omdat zij van mening is dat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht?
Veel medewerkers die vaak kort verzuimen?
Onvoldoende kennis binnen de organisatie, zodat iedereen het beste doet maar niet de juiste dingen?

 

Mijn expertise als onafhankelijke en ervaren interim casemanager verzuim:

Oplossen van complexe verzuimdossiers, zodat het management weer grip krijgt op het verzuim.
Adviseren en coachen van leidinggevenden om hun eigen regierol in de verzuimbegeleiding te kunnen pakken.
Opzetten van een goed ziekteverzuim begeleidingsproces zodat er goed invulling gegeven kan worden aan de Wet verbetering Poortwachter.
Opzetten van een frequent verzuimproces om langdurige uitval te voorkomen.
Het begeleiden/coachen van onervaren casemanagers en/of zieke medewerkers.
Zorgen voor een goed onderbouwd Poortwachterdossier, zodat loonsancties van UWV voorkomen worden.

 

GerritA Huisman
Ik heb de registeropleiding verzuim- en re-integratiemanagement gevolgd en ik heb veel ervaring opgedaan als re-integratiemanager. Ik heb geen medische achtergrond. Dat betekent dat ik nauw samenwerk met bedrijfsartsen en andere professionals, maar ieder op een eigen stoel. Ik ben de (communicatieve) schakel tussen de werkgever, de medewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen, mediators en instanties als UWV, interventiebedrijven en 2e spoor instanties.

 

Ik ben beschikbaar voor interim opdrachten. 

Kennismaking:
Zullen we eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de verzuimproblematiek in uw organisatie of over (complexe) verzuimdossiers?